Priegelproat
Stil nu, stil nu, maak nu geen gerucht

Stil nu , stil nu,

`t Ruist al door de lucht.

`t Wonder komt heel zachtjes aan,

`t Kerstkind wil naar binnen gaan.

Stil nu, stil nu, maak nu geen gerucht.
ADVENT

Dit jaar op zondag, 3 december is Advent begonnen, op de eerste van vier zondagen voor kerst. Een tijd van voorbereiding op, van verwachten van de komst van het Kerstkind.

Is het toeval dat Sinterklaasavond in de adventstijd valt?

Tijdens het Sinterklaasfeest staan we stil bij alles wat we ons in het achterliggend jaar aan goeds en kwaads gedaan hebben.

We beloven bepaalde dingen niet meer te doen en andere te verbeteren.

We hebben iets afgesloten en staan open voor wat komen gaat.

Zo past Sinterklaas in de tijd van Advent en daardoor kan dit feest een voorbereiding zijn op het Kerstfeest.

 

--------------------------------------------------------------------------------

Een heel mooi, klein sprookje voor de adventstijd is :

De sterrendaalders

van Gebroeders Grimm
De Wichtel.

Het wichtelmannetje is een goedaardige huiskabouter, die staat voor naastenliefde, warmte en gezelligheid. 

Het kan een goede gewoonte zijn om in  de Adventstijd lootjes te trekken, zoals wij dat wel doen met Sint-Nicolaas. Op elk lootje staat een naam van een van de gezinsleden. Voor degene die jij hebt getrokken ga je de komende tijd stiekem wichtelen, alsof je zelf een klein wichtelmannetje bent.


Wichtelen bestaat uit verschillende dingen. Met name kunnen we denken aan het opknappen van kleine klusjes in en om het huis, zoals een paar boodschappen, het bed opmaken of afhalen of de was ophangen en de planten water geven. Ook is wichtelen het geven van kleine attenties, kleine cadeautjes, verstopt onder iemands kussen of in een schoen of sok. Zelfgemaakte cadeautjes zijn natuurlijk helemaal leuk, maar dat hoeft niet. Wichtelen kan ook heel goed thuis, of in de klas op school. Pas met kerstmis vertel je voor wie jij het wichtelmannetje was!


Vrouw Holle Tafelspel voor de kleutergroep, of 7 en 8 jarigen.


Zie ook: Vier de seizoenen


 Vrouw Holle Tafelspel
****Een Tafelspel: bij een tafelspel wordt een uiterlijk beeld van een verhaal gemaakt en uitgebeeld op een tafel. De figuren van bijvoorbeeld een sprookje lopen hun levensweg. Op de tafel zijn de plekken te zien waar de sprookjesfiguur aankomt om ervaringen op te doen. Terwijl het verhaal wordt verteld, worden de figuren van de ene plaats naar de andere bewogen. Als het kind al bekend is met de tekst kan het sprookje worden voorgelezen. Daar is dan een tweede persoon voor nodig.
Voor de aanvang van het spel is er een kleed over het tafereel gelegd en wordt dan vervolgens verwijderd. Er kan dan ook een muziekje klinken. De figuren worden door een persoon bewogen. De persoon is dus zichtbaar. Aan het eind wordt het kleed er weer over gelegd.
 


Als je een tafelspel teveel vindt om te maken, kan je ook alleen een
scene/tafereeltje uit een verhaal laten zien.

****Een Tafereeltje met 1 of 2 figuurtjes.
Tijdens het voorlezen kijkt het kind naar een of meerdere figuren die op een passend kleurig kleed zijn neergezet. Met hier en daar iets neergelegd uit de natuur.
Naar boven