PriegelproatMaria Lichtmis

2 februari brengt ons bij het feest van Maria Lichtmis.

Zoals  zoveel feesten is het een oud feest, een voor-christelijk feest.

Zolang er mensen zijn en zolang de zon op gaat werden begin februari feesten gevierd ter ere van de het nieuwe leven, de lichtkracht die alles deed ontstaan uit de aarde.

In de vierde eeuw werd het voorchristelijk natuurfeest verbonden met het christelijk Maria Lichtmis feest.

Tot op heden worden op 2 februari in de kerk, voor de mis, de kaarsen gewijd, waarna een ommegang met brandende kaarsen in de hand volgt.

Dan ontwaakt de aarde en het licht komt terug.
Vrouw Holle Tafelspel voor de kleutergroep, of 7 en 8 jarigen.


Zie ook: Vier de seizoenen


 Vrouw Holle Tafelspel
****Een Tafelspel: bij een tafelspel wordt een uiterlijk beeld van een verhaal gemaakt en uitgebeeld op een tafel. De figuren van bijvoorbeeld een sprookje lopen hun levensweg. Op de tafel zijn de plekken te zien waar de sprookjesfiguur aankomt om ervaringen op te doen. Terwijl het verhaal wordt verteld, worden de figuren van de ene plaats naar de andere bewogen. Als het kind al bekend is met de tekst kan het sprookje worden voorgelezen. Daar is dan een tweede persoon voor nodig.
Voor de aanvang van het spel is er een kleed over het tafereel gelegd en wordt dan vervolgens verwijderd. Er kan dan ook een muziekje klinken. De figuren worden door een persoon bewogen. De persoon is dus zichtbaar. Aan het eind wordt het kleed er weer over gelegd.
 


Als je een tafelspel teveel vindt om te maken, kan je ook alleen een
scene/tafereeltje uit een verhaal laten zien.

****Een Tafereeltje met 1 of 2 figuurtjes.
Tijdens het voorlezen kijkt het kind naar een of meerdere figuren die op een passend kleurig kleed zijn neergezet. Met hier en daar iets neergelegd uit de natuur.
Naar boven