Priegelproat
Herfstbegin.


Hoei!~~Hoei!


Klein volkje

Wat kolk je

Wat draai je daar rond.

Bedekkend de paadjes

Met takken en brokken

Met goudgele blaadjes,

Als zwierige vlokken.

Bedekkend de zaadjes.

Verjagend de maatjes.

Schoonvegend de grond.

De herfst wil nu komen.

Help dus de bomen.

Help waar je komt.

Want kaal grauwe dos

Moet je brengen in `t bos,

Voor de winter weer komt.


Hermien IJzermanHERFST

 
Omstreeks 23 september, als de zon het sterrenbeeld van de weegschaal binnentreedt, zijn de dagen en de nachten even lang.

Dan begint volgens de kalender de herfst. De baan van de zon neigt steeds meer naar de aarde, en de dagen worden korter dan de nachten.

De levenskrachten in de natuur trekken zich terug en voegen zich in de kringloop van het sterven en weer tot leven komen.

Nog voor de grote herfststormen beginnen de vruchten en de bladeren zich van de bomen los te maken. Dansend zweven de bladeren door de lucht naar beneden. Nu breekt de tijd weer aan, waarin het gezellig in huis kan worden. Waarin men met kinderen kan knutselen en gezamenlijk vooruitkijken naar de lichtfeesten die gaan komen.

 

Uit: Het leven met het jaar door Christiane Kutik, Eva ~Maria Ott~Heidmann29 september, de feestdag van Michaël


Enkele dagen na de herfstviering, is de feestdag van Michaël.

Hoewel het feest van Michaël in de vroege herfst wordt gevierd, behoort deze feestdag toch met die van Sint Maarten en Sint Nicolaas tot de drie feesten, die er toe bijdragen kinderen op het kerstfeest voor te bereiden.

Michaël is een van de aartsengelen en de overwinnaar van de draak. Het Michaëlsfeest is het zinnebeeld dat de mens met zijn bewustzijn wakker moet zijn om het kwaad in de wereld te doorzien en te bevechten. De krachten van de geest in ieder mens worden op dit feest aangesproken.

In de openbaring van Johannes wordt verteld dat er een strijd in de hemel plaatsvond. Michaël en zijn engelen vochten tegen de draak en zijn aanhangers. ``En de grote draak, de oude slang, die ook de duivel en satan wordt genoemd en die de wereld verleidt…..werd overwonnen en uit de hemel in de diepte gestort.``

Hiermee overwon de aarstengel Michaël de machten van de duisternis. De feesttijd van Michaël is een oproep aan de mensen deze machten te herkennen en een halt toe te roepen.

Er zijn ontelbare legenden uit vroegere eeuwen die vertellen over de daden van Michaël. Ook in de schilderkunst zijn vele afbeeldingen te zien van Michaël met zijn zwaard, als engel of als ridder.

Sedert de middeleeuwen, toen de ridders zich inzetten voor de verbreiding van het christendom, is de legende van Joris bekend. Zonder angst trok de ridder Joris erop uit om tegen de draak te vechten. Hij overwon het monster met zijn lans en bevrijdde daardoor de koningsdochter, die aan de draak opgeofferd zou worden.

Met deze daad verrichtte Joris op aarde, wat Michaël in de hemel verrichtte. Joris geeft ons het beeld van de moed die nodig is om gemeenheid, lafheid, egoïsme en onwaarheid te overwinnen. 

Vrouw Holle Tafelspel voor de kleutergroep, of 7 en 8 jarigen.


Zie ook: Vier de seizoenen


 Vrouw Holle Tafelspel
****Een Tafelspel: bij een tafelspel wordt een uiterlijk beeld van een verhaal gemaakt en uitgebeeld op een tafel. De figuren van bijvoorbeeld een sprookje lopen hun levensweg. Op de tafel zijn de plekken te zien waar de sprookjesfiguur aankomt om ervaringen op te doen. Terwijl het verhaal wordt verteld, worden de figuren van de ene plaats naar de andere bewogen. Als het kind al bekend is met de tekst kan het sprookje worden voorgelezen. Daar is dan een tweede persoon voor nodig.
Voor de aanvang van het spel is er een kleed over het tafereel gelegd en wordt dan vervolgens verwijderd. Er kan dan ook een muziekje klinken. De figuren worden door een persoon bewogen. De persoon is dus zichtbaar. Aan het eind wordt het kleed er weer over gelegd.
 


Als je een tafelspel teveel vindt om te maken, kan je ook alleen een
scene/tafereeltje uit een verhaal laten zien.

****Een Tafereeltje met 1 of 2 figuurtjes.
Tijdens het voorlezen kijkt het kind naar een of meerdere figuren die op een passend kleurig kleed zijn neergezet. Met hier en daar iets neergelegd uit de natuur.
Naar boven