PriegelproatHEMELVAART en PINKSTEREN 

 

10 dagen voor Pinksteren is het Hemelvaartdag. Gedurende de tijd van Hemelvaart beleven we in de plantenwereld een stukje hemel op aarde.Zoals ook in ieder mens een stukje hemel is: bijvoorbeeld zijn/haar idealen die verwerkelijkt willen worden.

 

Pinksteren vieren we 50 dagen na Pasen.

De Handelingen der Apostelen vertellen ons dat de leerlingen bijeen waren en dat het plotseling geweldig begon te waaien. Voor hun ogen daalden vlammen uit de hemel neer, op elk van hen. Vanaf dat ogenblik konden de leerlingen in alle talen van de wereld spreken.
Nu de natuur in volle bloei is gekomen en een sfeer van prille harmonie uitstraalt, nu alles weer bloesemt en bloeit, vieren de christenen het feest van de Trooster, de Levende Bron, het Vuur, de Liefde en de kracht schenkende Geest….. ``allen werden vervuld met de Heilige Geest``.

Pinksteren is ook het feest van de christelijke gemeenschap. Want de mens die door het wezen van Christus is aangeraakt, zal steeds andere mensen zoeken om hen deelgenoot te maken.

  

Pinksterbruidspaar.

In de folklore treffen we gebruiken aan die aangeven dat de mensen gevoelig waren voor de bloeitijd van de natuur.
In streken waar Pinksteren nog als volksfeest gevierd wordt, vinden we de pinksterbruid, getooid met bloemen.
Tijdens het pinksterfeest werd een jong meisje tot bruid gekozen. Zij was de pinksterbruid. In vele streken zat zij onder een pinksterkroon, een hemelpinksterboog. Ook werden er pinksterparen gevormd, waarbij vooral de aandacht uitging naar de bruid.. Het pinksterfeest werd het feest van de liefde genoemd.

Vrouw Holle Tafelspel voor de kleutergroep, of 7 en 8 jarigen.


Zie ook: Vier de seizoenen


 Vrouw Holle Tafelspel
****Een Tafelspel: bij een tafelspel wordt een uiterlijk beeld van een verhaal gemaakt en uitgebeeld op een tafel. De figuren van bijvoorbeeld een sprookje lopen hun levensweg. Op de tafel zijn de plekken te zien waar de sprookjesfiguur aankomt om ervaringen op te doen. Terwijl het verhaal wordt verteld, worden de figuren van de ene plaats naar de andere bewogen. Als het kind al bekend is met de tekst kan het sprookje worden voorgelezen. Daar is dan een tweede persoon voor nodig.
Voor de aanvang van het spel is er een kleed over het tafereel gelegd en wordt dan vervolgens verwijderd. Er kan dan ook een muziekje klinken. De figuren worden door een persoon bewogen. De persoon is dus zichtbaar. Aan het eind wordt het kleed er weer over gelegd.
 


Als je een tafelspel teveel vindt om te maken, kan je ook alleen een
scene/tafereeltje uit een verhaal laten zien.

****Een Tafereeltje met 1 of 2 figuurtjes.
Tijdens het voorlezen kijkt het kind naar een of meerdere figuren die op een passend kleurig kleed zijn neergezet. Met hier en daar iets neergelegd uit de natuur.
Naar boven