Priegelproat


Het schone bewonderen,
het ware behoeden,
het edele vereren,
het goede besluiten,
kan leiden de mens
in zijn leven tot doelen,
in zijn handelen tot ‘t juiste,
in zijn voelen tot vrede,
in zijn denken tot licht;
en leert hem vertrouwen
op goddelijke leiding
in alles wat is:
in ‘t wijd heelal
in de eigen ziel

Rudolf SteinerMeifolklore - Meiboom

Op 1 mei staat alles in bloei en in de landbouw breekt een periode van betrekkelijke rust aan. Op het platteland gebruikte men die omstandigheid om regelingen te treffen tav van werk. Zo deden op of rond de `meidag` nieuwe knechten en dienstboden hun intrede en werden landerijen in pacht genomen. Ook in steden handhaafde men dit boeren ritme. Tegen deze achtergrond voltrok zich het meifeest, met zijn vruchtbaarheidssymboliek. Niet alleen ten aanzien van land, gewas en vee, ook ten aanzien van huwbare jongens en meisjes. In de nacht voor 1 mei werden de meibomen geplant, meitakken geplaats op huizen en stallen en brandstapels opgericht voor de traditonele meivuren. In de Middeleeuwen moesten dus hele steden in het groen zijn gezet. Elk huis had zijn meiboom, elk venster zijn meitak. In het holst van de nacht gingen de jongens de meitakken bij de huizen van de meisjes aanbrengen. Aansluitend begon het dansen rond de meiboom.

De oude meiboom heeft nog diverse sporen in Nederland nagelaten. De paasstaak van Denekamp, de pinksterkroon van Deventer en de kallemooi van Schiermonnikoog herinneren eraan, evenals de traditionele boomtak op het hoogste punt van een bouw. Verder resteren in Zuid-Limburg enkele echte meibomen.

De eerste mei is als feest zo goed als verdwenen in Nederland.

Op de Vrije School wordt grote aandacht besteed aan het ritmische beleven van het jaarverloop. Daarbij spelen de jaarfeesten een belangrijke rol. Door elk jaar opnieuw de jaarfeesten te vieren, vinden de kinderen een houvast in het tijdsverloop van een jaar. Op de Vrije scholen is de Meiboom nog in ere rond het Pinksterfeest.
Hemelvaart

Gedurende de tijd van hemelvaart beleven we in de plantenwereld een stukje hemel op aarde. Zoals ook in ieder mens een stukje hemel is: bijv. zijn idealen die verwerkelijkt willen worden.

In de wereld van de wolken trekt de Heiland binnen.
Het binnengaan in de wolkensfeer is het begin van de wederkomst.


Pinksteren

We vieren het 50 dagen na Pasen, 10 dagen na Hemelvaart.
De Handelingen der Apostelen vertellen ons dat de leerlingen bijeen waren en dat het plotseling geweldig begon te waaien. Voor hun ogen daalden vlammen uit de hemel neer, op elk van hen. Vanaf dat ogenblik konden de leerlingen in alle talen van de wereld spreken. Nu de natuur in volle bloei is gekomen en een sfeer van prille harmonie uitstraalt, nu alles weer bloesemt en bloeit, vieren de christenen het feest van de Trooster, de Levende Bron, het Vuur, de Liefde en de kracht schenkende Geest….. ``allen werden vervuld met de Heilige Geest``. Pinksteren is ook het feest van de christelijke gemeenschap. Want de mens die door het wezen van Christus is aangeraakt, zal steeds andere mensen zoeken om hen deelgenoot te maken.

In de folklore treffen we gebruiken aan die aangeven dat de mensen gevoelig waren voor de bloeitijd van de natuur. In streken waar Pinksteren nog als volksfeest gevierd wordt, vinden we de pinksterbruid, getooid met bloemen. Tijdens het pinksterfeest werd een jong meisje tot bruid gekozen. Zij was de pinksterbruid. In vele streken zat zij onder een pinksterkroon, een hemelpinksterboog. Ook werden er pinksterparen gevormd, waarbij vooral de aandacht uitging naar de bruid.. Het pinksterfeest werd het feest van de liefde genoemd.

We kunnen bij u langs komen om het tafelspel te spelen.

Vrouw Holle Tafelspel voor de kleutergroep, of 7 en 8 jarigen.

Wat zijn de kosten?
Eerste en enige Spel 50,- euro
Eerste Spel bij meerdere groepen 40,- euro
Elk volgende spel, het tweede, derde, vierde kost 20,- euro per spel.
En de reiskosten worden ook in rekening gebracht.

Zie ook: Vier de seizoenen
****Een Tafelspel: bij een tafelspel wordt een uiterlijk beeld van een verhaal gemaakt en uitgebeeld op een tafel. De figuren van bijvoorbeeld een sprookje lopen hun levensweg. Op de tafel zijn de plekken te zien waar de sprookjesfiguur aankomt om ervaringen op te doen. Terwijl het verhaal wordt verteld, worden de figuren van de ene plaats naar de andere bewogen. Als het kind al bekend is met de tekst kan het sprookje worden voorgelezen. Daar is dan een tweede persoon voor nodig.
Voor de aanvang van het spel is er een kleed over het tafereel gelegd en wordt dan vervolgens verwijderd. Er kan dan ook een muziekje klinken. De figuren worden door een persoon bewogen. De persoon is dus zichtbaar. Aan het eind wordt het kleed er weer over gelegd.
 


Als je een tafelspel teveel vindt om te maken, kun je ook alleen een
scene/tafereeltje uit een verhaal laten zien.

****Een Tafereeltje met 1 of 2 figuurtjes.
Tijdens het voorlezen kijkt het kind naar een of meerdere figuren die op een passend kleurig kleed zijn neergezet. Met hier en daar iets neergelegd uit de natuur.
Naar boven