Priegelproat
De sneeuwklokjes, de bolletjes zullen Koning Winter uitluiden.

Nog even blaast hij het laatste winterse schoon van de takken en de aarde.

En dan neemt langzamerhand het Licht het van hem over en doet de aarde ontspruiten.

 

De feesten door het jaar heen begeleiden deze veranderingen.tOp weg naar Pasen

Op de eerste zondag na de eerste volle maan na het lentepunt vieren we PASEN, het feest van de opstanding van Christus.

Als voorbereiding op het Paasfeest is vanaf Aswoensdag na het Carnaval de 40-dagentijd. Voor veel mensen een tijd van bezinning en vasten.

De laatste week van deze periode is de Stille week of de Lijdensweek:

de week van Palmzondag tot Pasen.

-Palmzondag, maandag, dinsdag,woensdag en de dagen die benoemd worden als

-Witte donderdag

-Goede vrijdag

-Stille zaterdag

-Pasen: op Paaszondag en –maandag wordt de opstanding van Christus gevierd.

Vrouw Holle Tafelspel voor de kleutergroep, of 7 en 8 jarigen.


Zie ook: Vier de seizoenen


 Vrouw Holle Tafelspel
****Een Tafelspel: bij een tafelspel wordt een uiterlijk beeld van een verhaal gemaakt en uitgebeeld op een tafel. De figuren van bijvoorbeeld een sprookje lopen hun levensweg. Op de tafel zijn de plekken te zien waar de sprookjesfiguur aankomt om ervaringen op te doen. Terwijl het verhaal wordt verteld, worden de figuren van de ene plaats naar de andere bewogen. Als het kind al bekend is met de tekst kan het sprookje worden voorgelezen. Daar is dan een tweede persoon voor nodig.
Voor de aanvang van het spel is er een kleed over het tafereel gelegd en wordt dan vervolgens verwijderd. Er kan dan ook een muziekje klinken. De figuren worden door een persoon bewogen. De persoon is dus zichtbaar. Aan het eind wordt het kleed er weer over gelegd.
 


Als je een tafelspel teveel vindt om te maken, kan je ook alleen een
scene/tafereeltje uit een verhaal laten zien.

****Een Tafereeltje met 1 of 2 figuurtjes.
Tijdens het voorlezen kijkt het kind naar een of meerdere figuren die op een passend kleurig kleed zijn neergezet. Met hier en daar iets neergelegd uit de natuur.
Naar boven